Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 12 november 2020

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. 

Interpretatie en definities

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar ROOSH., Torenallee 20, 5617BC Eindhoven.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.
 • Land verwijst naar: Nederland
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Service verwijst naar de website.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingezet om de service te faciliteren, de service namens het bedrijf te verlenen, services met betrekking tot de service uit te voeren of het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt.
 • Sociale-mediaservice van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerk waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de service te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar TOP vakantie boeken, toegankelijk via https://topvakantie-boeken.nl/
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, zoals van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service.
Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat ID’s en andere diagnostische gegevens.
Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiel besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.
We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De trackingtechnologieën worden gebruikt om informatie te verzamelen en te volgen om uiteindelijk onze Service te analyseren en verbeteren. De technologieën die We gebruiken kunnen zijn:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze service cookies gebruiken.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze service kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of uw activiteit op onze service te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die worden gebruikt voor browsercookies. Voor meer informatie over hoe u Flash-cookies kunt verwijderen, leest u “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten?” beschikbaar op: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

Cookies kunnen “permanente” of “sessiecookies” zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de services waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en gebruiken we deze cookies alleen om u die services te bieden.

 • Cookiebeleid / kennisgeving Acceptatiecookies

Type: permanente cookies
Beheerd door: Ons
Doel: deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

 • Functionaliteitscookies

Type: permanente cookies
Beheerd door: Ons
Doel: deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt opnieuw moet invoeren.

Google Analytics

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd.
Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over van welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke periode een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.
De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google kan de persoonlijke informatie die via deze technische procedure is verzameld, overdragen aan derden.
Aangezien IP-anonimisering is geactiveerd op onze website, wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten in overeenstemming met de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat via uw browser naar Google Analytics wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.
Bovendien gebruikt deze website de Analytics-functie UserID om interactiegegevens bij te houden. Deze gebruikers-ID wordt bovendien geanonimiseerd en versleuteld en wordt niet aan andere gegevens gekoppeld.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken.
Bovendien kunt u het verzamelen van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren. beschikbaar via de volgende link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken mogen worden verzonden naar Google Analytics.
Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verdere informatie en de toepasselijke privacyregels van Google zijn te vinden op  https://policies.google.com/privacy?hl=en  en  https://marketingplatform.google.com/about/  De volgende link geeft een verdere uitleg van Google Analytics  https : //marketingplatform.google.com/about/.

Onze website maakt ook gebruik van prestatierapporten van Google Analytics met betrekking tot demografie en interesses en rapporten over vertoningen in het Google Display Netwerk. U kunt Google Analytics voor display-advertenties uitschakelen en de advertenties in het Google Display Netwerk aanpassen door naar de advertentie-instellingen op deze link te gaan:  https://adssettings.google.com .

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Via deze dienst kunnen zogenaamde website-tags centraal via een gebruikersinterface worden beheerd. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies gebruikt en er wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
Voor elke gegevensverzameling van derden stelt Google een respectief privacybeleid ter beschikking:  https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als de deactivering is geïmplementeerd voor bepaalde domeinen / websites of cookies, blijft deze van kracht voor alle trackingtags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te volgen.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de service.
 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit, hetzij als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of een vergelijkbare procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, services, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te volgen en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen omvatten onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gezamenlijke controle staan ​​met ons.
 • Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of aanbiedingen aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie worden bekeken door alle gebruikers en kan deze openbaar worden verspreid buiten. Als u met andere gebruikers communiceert of zich registreert via een sociale-mediaservice van derden, kunnen uw contacten op de sociale-mediaservice van derden uw naam, profiel, afbeeldingen en beschrijving van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.
 • Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel vrijgeven met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, worden verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.
Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.
Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Overige wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendommen van het bedrijf
 • Voorkom of onderzoek mogelijke misstanden in verband met de Service
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.
We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit privacybeleid bijwerken.
U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: info@topvakantie-boeken.nl